Základní informace

Smlouva

Smlouva je právoplatně uzavřená tehdy, když prodávající obdrženou objednávku kupujícímu písemně potvrdí a na základě potvrzené objednávky vystaví zálohovou fakturu pro úhradu zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Jakékoliv změny musí být písemné a platí jen po potvrzení prodávajícím, bez toho platí stávající objednávka.

Dodací termín, platba a odstoupení

Dodací termín se počítá od zahájení výrobního procesu, který nastane po uhrazení zálohové faktury a dokončení zakázek v pořadí před danou objednávkou (o přibližném termínu zahájení a dokončení výroby bude zákazník informován po uhrazení zálohy). Doba výroby jednotlivých zakázek záleží na množství. Při změně objednávky prodávající negarantuje dodržení původně avizovaného termínu. Splněním termínu dodávky se rozumí připravenost expedovat ze strany prodejce a nezahrnuje dobu přepravy. Změna termínu dodání se může uskutečnit jen po oboustranné dohodě, pouze v případech událostí vyšší moci (porucha, výpadky energií, nepřiznivé povětrnostní podminky, úřední zásahy nebo jiné, které prodávající nemůže ovlivnit) a tím dodržet termín dodání je bez nároku na náhradu škody.

Platba probíhá zásadně formou zálohy (50%) a doplatku za zboží při převzetí nejpozději v den odběru. Při nevyzvednutí zakázky v daném termínu se musí kupující s prodávajícím domluvit na novém termínu vyzvednutí zakázky, ale v takovém případě přecházejí všechna rizika z toho vyplívající (náklady na uskladnění, převoz zboží na jiné místo apod.) na kupujícího. Zboží bude vydáno jen v případě uhrazení celé sjednané fakturované částky.

Odstoupení od smlouvy lze odstoupit, jen v případě, že k tomu dojde do zahájení výroby zakázky a nebyl k tomu zakoupen materiál na výrobu, po zahájení výroby je zákazník povinen zaplatit prokazatelné náklady prodávajícího na přípravu výroby a samotné výroby k datu zrušení smlouvy a pokud bude zakázka zhotovena kompletní tak poskytnutá záloha propadá ve prospěch výrobce.

Přeprava a nakládka

Přeprava a nakládka se uskutečňuje výhradně na náklady kupujícího. Zboží je uloženo na paletách v různých velikostech podle potřeby a zabaleno tak, aby byly dodrženy podmínky přepravy. Palety jsou účtované dle typu palety a cena palety je na doplatkové faktuře zakázky. Palety je možno vrátit po domluvě přičemž cena bude snížena o 40 Kč za paletu (pronájem a opotřebení). Vyhrazujeme si právo palety neodebrat v určitých případech (nevhodný materiál, rozbité). Jednotlivé palety se nesmí stohovat na sebe! Nakládka je zabezpečena zapůjčenou technikou VZV a účtuje se 65 Kč za paletu a nakládka je možná vždy jen po domluvě.

Vlastnictví

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení zboží.

Reklamace

Při odběru od přepravce je kupující povinen zboží zkontrolovat neporušenost balení, počet palet a v případě zjevných vad tyto ihned reklamovat u přepravce. Pokud zjevné vady nebudou reklamovány ihned po převzetí zboží a to zásadně před položením či jinak zasahováno do zboží, právo ze zodpovědnosti za vady kupujícímu zaniká. Při skrytých závadách musí kupující tyto reklamovat neodkladně po jejich zjištění, v rámci záruční lhůty.

Vzhledem k tomu, že je to zakázková výroba na přání zákazníka a řídí se tedy Občanským zákoníkem dle § 1837, písm. d), nelze tedy reklamovat celou zakázku, ale pouze jednotlivé kusy, které jsou vadné. Reklamace také nebude uznaná, která je způsobena neodborným dlážděním a s tím spojenych možných rizik, zabudováním nebo škody vzniklé špatnym skladováním či manipulací mezi místem vyložení a místem dlaždění, zabudováním nebo jen přesunem na jiné místo k uskladnění.

Reklamace je možná telefonicky, emailem, osobně nebo písemně, ale doporučujeme přes email uvedený na úvodní stránce.

Sleva při vadném plnění. Není-li sjednáno jinak, může prodávající při vadném plnění poskytnout slevu až do výše 20% z celkové ceny nebo z poškozených kusů; poskytnutím (zaplacením) slevy zaniknou při narovnání a vypořádání všechny vzájemné nároky kupujícího a prodávajícího, související s vadným plněním.

Mimosoudní spor. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na existující systémy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Záruku

přebírá výrobce za kvalitu zboží v rozsahu, který je určen příslušnou normou pro jednotlivé druhy výrobků. Za odchylky zboží od vzorků a prospektů, které byly při nabídce předloženy, avšak neovlivní účel použití prodávající záruku neposkytuje (výkvět, odchylka v barevných odstínech apod.)

Upozornění, abychom předešli jakemukoliv nedorozumění a zamezili zbytečným reklamacím, uvádíme několik informací:

Vápenný výkvět je přirozenou chemickou reakcí zrajícího betonu při technologickém procesu zpracování betonové směsi, kdy dochází k vypařování vody k vyrážení vápníku na povrch, tyto výkvěty v žádném případě neovlivňují užitkové vlastnosti výrobku. Při běžných povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává a výkvět po čase zmizí sám.

Barvené betonové výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které samy od sebe už menší barevné rozdíly mají, důležitým faktorem je take vliv samotného cementu, podmínky tvrdnutí a věk betonu. I při starostlivé kontrole během výrobního procesu mohou vznikat rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemůžeme za tyto rozdíly v odstínech a doporučujeme odebírat výrobky z vice palet najednou, aby se předešlo barevným rozdílům na jednom místě.

Pokud se betonová dlažba pokládá nadoraz, vznikají velmí úzké spáry a pokud není spodní vrstva podloží dostatečně zhutněná, vzniká nebezpečí, že při vybrování a následném zatěžování plochy budou hrany dlažby vystavovány velkým tlakům a výsledkem bude oprýskání hran, což není chyba vyrobku, ale špatné pokládky. Na jednotlivých kusech se vyskytuje otřepení, které zůstává při vyklápění výrobku z forem, tento otřep buď opadá sám během přepravy nebo pohybu s dlažbou a případně  dle potřeby jej odstraníte samy. Toto není vada k používaní výrobku a nelze to reklamovat.

KONTAKT